Koagulacija i flokulacija
Autor Administrator   
Ponedjeljak, 20 Veljača 2012 12:31

Student: Maja Tadić
Mentor - dr. sc. Antonija Višekruna, docent
Naslov završnog rada (2010.):  Koagulacija i flokulacija

Sažetak: Koagulacija i flokulacija su osnovni procesi u broju različitih disciplina, uključujući biokemiju, proizvodnju sira i guma, te obradu voda i otpadnih voda. U postupcima obrade voda i otpadnih voda koagulacija i flokulacija su iznimno važni. Koagulacija je proces izbijanja naboja koloidnih čestica. Jednom neutralizirane,čestice se više ne odbijaju jedna od druge i mogu ostati okupljene. Flokulacija je proces okupljanja destabiliziranih ili“koaguliranih“ čestica da bi se stvorile veće nakupine ili flokule. Bez koagulacije ne može nastupiti flokulacija, odnosno taloženje čestica, a samim procesom koagulacije ne možemo praktički odstraniti koloidne tvari iz vode. Primarni koagulansi su kemiukalije ili supstance koje dodane u zadanu suspenziju ili otopinu da bi se postigla destabilizacija. Pomoćni koagulansi su kemikalije ili supsanc dodane u destabiliziranu suspenziju ili otopinu da ubrzaju flokulaciju ili da ojačaju flokule koje su se formirale tijekom flokulacije. Proces bistrenja može se odvijati u horizontalnom bazenu ili uzvodnom akceleratoru. Da bi se uspješno obavio proces koagulacije, potrebno je uraditi određene eksperimentalna mjerenja u laboratoriju.
- - - - - - - - - - -
Ključne riječi: koagulacija, flokulacija, koloidi, koagulansi, polielektroliti