Home
Oglasna ploća
obavijest za studente koji brane Završni i diplomski rad kod prof.dr.sc.Zorana Hercega
Autor Ljilja   
Srijeda, 16 Srpanj 2014 12:12

Studenti koji trebaju braniti završni i diplomski rad kod profesora Zorana Hercega trebaju odraditi sve obveze i planirti obranu 09.09.2014 godine.

 
Nova rang lista za upis u prvu godinu preddiplomskog redovitog studija AGRONOMIJE
Autor Administrator   
Četvrtak, 10 Srpanj 2014 08:39

Nova rang lista za upis u prvu godinu preddiplomskog redovitog studija AGRONOMIJE u akademskoj 2014./2015. god.
Lista A


Redni broj

Ime i Prezime

Ukupni
broj bodova

1

ANDREJA BABIĆ

205

2

ANA SIĆAJA

195

3

MARIJA RAIČ

193

4

HELENA GLAMUZINA

190

5

KLARA VICO

185

6

DARIO HERCEG

183

7

SANJA KARAČIĆ

180

8

MARIN OPANČAR

180

9

LUKA BARIĆ

178

10

DRAGAN BURIĆ

178

11

MARIJA KRAJINA

174

12

MARKO TABAK

170

13

DRAGO ŠILJEG

168

14

VLADIMIR ČUVALO

168

15

ROBERT VINCETIĆ

163

16

ANTE ĆURIĆ

162

17

DRAGO ĆAVAR

156

18

BORIS MARTINOVIĆ

156

19

MAGDALENA BREŠIĆ

154

20

ANTONELA PAVLOVIĆ

153

21

BARBARA PENAVIĆ

152

22

IVANA KRALJEVIĆ

146

23

ANTUN MUSTAPIĆ

141

24

NIKOLA BOŠNJAK

140

25

ANTONIO VUKOJA

137

26

TEREZA PAŠALIĆ

131

27

NEVEN BUZUK

130

28

ZVONIMIR PECIĆ

129

29

DANIJELA JUKO

127

30

DARIA IVANOVIĆ

126

31

DAMIR SOSA

122

32

GORAN STANIĆ

121

33

MARKO MIKULIĆ

119

34

ZVONIMIR JURČIĆ

115

35

MARKO JUKIĆ

113

36

KRISTIJAN KASALO

112

37

IVAN PAPAC

111

38

FILIP JAKIŠA

108

39

IVAN JURIŠIĆ

101

40

SLAVEN BLAŽEVIĆ

87

Uvjeti za upis kandidata s lista B i C ostaju isti.
Mostar, 10.7.2004.g.

 
Upis ocjena iz modula Opće voćarstvo, Specijalno voćarstvo, Voćarstvo II
Autor Administrator   
Utorak, 08 Srpanj 2014 11:09

Upis ocjena iz modula Opće voćarstvo, Specijalno voćarstvo, Voćarstvo II će se obaviti u petak , 11.srpnja 2014. godine u 9h.                                                                                                           ass Paulina Šaravanja


 
Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog redovitog studija PREHRAMBENE TEHNOLOGIJE u akademskoj 2014./2015. god.
Autor Administrator   
Petak, 04 Srpanj 2014 07:41


Redni broj

Ime i Prezime

Ukupni
br. bodova

1

ANA-MARIJA PRSKALO

205

2

TEA BEKAVAC

205

3

JELENA PAŽIN

205

4

KRISTINA ZOVKO

205

5

MARIJA JURKOVIĆ

205

6

MATEA KOLENDA

205

7

ANAMARIJA RAŠIĆ

205

8

KRISTINA ČUTURA

205

9

JOSIP JANJOŠ

205

10

KRISTINA ČILIĆ

205

11

MATEA TOMAS

205

12

KARLA BRZICA

202

13

IVANA PAPONJA

195

14

MIRNA MIŠKOVIĆ

195

15

VLATKA MARIĆ

195

16

ELIZABETA ZORIĆ

195

17

MARIJA ŠARAC

195

18

ANĐELA JURIŠIĆ

195

19

LUCIJA VUKOREP

195

20

ANA KOVAČ

195

21

GABRIJELA MIHALJ

195

22

IVANA MARIJANOVIĆ

195

23

DANIJELA MAROJEVIĆ-GLIBO

195

24

BRUNO VASILJ

195

25

ANITA ANIĆ

195

26

KARLO GLOGOŠKI

195

27

IVA MIKULIĆ

195

28

MARTINA PALAC

195

29

ANAMARIJA GRIZELJ

192

30

JOSIPA KOMŠO

190

31

ADRIJANA RADIĆ

190

32

ANA MLIKOTA

190

33

MARTA CVITKOVIĆ

190

34

ANDREA SOLDO

190

35

JASMINA TOJAGA

189

36

MATEA LEKO

187

37

ANĐELA MIŠKIĆ

185

38

LIDIJA JELAVIĆ

185

39

JOVANA DOŠLO

185

40

RAHELA KRALJEVIĆ

185

41

MATEA LUKANOVIĆ

180

42

IVONA BOŠNJAK

180

43

ANTONIJA ĆOSIĆ

180

44

ANTONELA KATIĆ

177

45

GABRIELA GRABOVAC

175

46

INGA KNEZOVIĆ

170

47

KRISTINA MARAČIĆ

170

48

HELENA-IVA JURILJ

170

49

DARIO ČUTURA

170

50

STJEPAN FILIPOVIĆ

170

51

ANA ZADRO

170

52

PETRA KLIŠANIN

170

53

NIKOLINA BULIĆ

170

54

ANA MIŠKIĆ

165

55

ANA SOLDO

155

56

ADELA JURKOVIĆ

150

57

MONIKA SUTON

145

58

DRAGAN ZEKO

141

59

IVONA MATIĆ

139

60

NINA STOJANOVIĆ

131

61

KARLA JURILJ

128

62

LORA JELIĆ

123

63

MATEA ZELENIKA

114

64

ROBERT BULIĆ

101Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2014./2015. god., pristupnici mogu izvršiti upis u prvu godinu preddiplomskog studija prehrambene-tehnologije u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.
Upisi se vrše u referadi Fakulteta  od 7-11. 07. 2014. god. u vremenu od 9-11 h i 13-15 h. 

Prilikom upisa studenti su obvezni donijeti:
1. Originalne dokumente (ako su se natjecali s ovjerenim preslicima)
2. Dvije fotografije formata 4x6 cm
3. Uplatnicu od 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta 
4. Uplatnicu za troškove studija-školarina za I. semestar u iznosu od 
    900,00 KM.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu  se  u propisanom vremenu, gube pravo na upis. 

      Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka
1. dr.sc.Anita Ivanković, docent, predsjednica______________________
2. dr.sc.Ljiljanka Kvesić, docent, član,____________________________
3. dr.sc. Slavica Brkić, docent, član_______________________________
4. mr.sc.Predrag Ivanković, viši asistent,__________________________
5. Nikolina Kajić, dipl.ing.agr.,član_______________________________
6. Ljiljana Bulić, oec, član,______________________________________
7. Ines Kraljević, prof.član,_____________________________________
8. Goran Ćavar, dipl.iur. član.___________________________________

Mostar; 05.07. 2014. god.                                                             V.D. DEKANA
Doc.dr.sc. Danijela Petrović
________________________

 
Rezultati razredbenog postupka za upis u prvu godinu preddiplomskog redovitog studija AGRONOMIJE u akademskoj 2014./2015. god.
Autor Administrator   
Petak, 04 Srpanj 2014 07:36


Lista A

Redni broj

Ime i Prezime

Ukupni
broj bodova

1

ANDREJA BABIĆ

205

2

ANA SIĆAJA

195

3

MARIJA RAIČ

193

4

HELENA GLAMUZINA

190

5

KLARA VICO

185

6

DARIO HERCEG

183

7

SANJA KARAČIĆ

180

8

MARIN OPANČAR

180

9

MATEA PETROVIĆ

180

10

LUKA BARIĆ

178

11

DRAGAN BURIĆ

178

12

MARIJA KRAJINA

174

13

MARKO TABAK

170

14

IVAN MUCIĆ

170

15

ANTE LANDEKA

170

16

DRAGO ŠILJEG

168

17

VLADIMIR ČUVALO

168

18

ROBERT VINCETIĆ

163

19

ANTE ĆURIĆ

162

20

DRAGO ĆAVAR

156

21

BORIS MARTINOVIĆ

156

22

MAGDALENA BREŠIĆ

154

23

ANTONELA PAVLOVIĆ

153

24

BARBARA PENAVIĆ

152

25

IVANA KRALJEVIĆ

146

26

ANTUN MUSTAPIĆ

141

27

NIKOLA BOŠNJAK

140

28

ANTONIO VUKOJA

137

29

TEREZA PAŠALIĆ

131

30

NEVEN BUZUK

130

31

ZVONIMIR PECIĆ

129

32

DANIJELA JUKO

127

33

DARIA IVANOVIĆ

126

34

DAMIR SOSA

122

35

GORAN STANIĆ

121

36

MARKO MIKULIĆ

119

37

ZVONIMIR JURČIĆ

115

38

MARKO JUKIĆ

113

39

KRISTIJAN KASALO

112

40

IVAN PAPAC

111

41

FILIP JAKIŠA

108

42

IVAN JURIŠIĆ

101

43

SLAVEN BLAŽEVIĆ

87Lista B (strani državljani)

Redni broj

Ime i Prezime

Ukupni
br. bodova

1.

JOSIP ZORIĆ

173

2.

LUKA KADIJEVIĆ

163

3.

MATEJ JURIĆ

163

4.

ANTE LIOVIĆ

134

5.

JOSIP PIPLICA

131

6.

BRUNO DRAGIČEVIĆ

118

Lista C (izvanredni studenti)

Redni broj

Ime i Prezime

Ukupni
br. bodova

1.

SUZANA BULJ

167

2.

MARKO KNEZOVIĆ

152

3.

TONI KAPOV

141


Sukladno Natječaju za upis studenata u prvu godinu studija akademske 2013./2014. god., pristupnici zaključno sa rednim brojem 15. (petnaest) s liste A mogu izvršiti upis u prvu godinu preddiplomskog studija agronomije u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva, a ostali pristupnici s liste A mogu izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.

Pristupnici s liste B mogu izvršiti upis u statusu redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij.

Pristupnici s liste C mogu izvršiti upis u statusu izvanrednih studenata koji sami plaćaju svoj studij.

Upisi se vrše u referadi Fakulteta  od 7-11. 07. 2014. god. u vremenu od 9-11 h i 13-15 h.

Ukoliko u periodu 7, 8 i 9. 07. 2014. god. navedeni pristupnici koji su primljeni u statusu redovitih studenata za koje sredstva osiguravaju nadležna županijska ministarstva , ne izvrše upis gube to pravo, a pravo na upis umjesto toga pristupnika stječe sljedeći pristupnik s liste A ispod crte ( u okviru utvrđene upisne kvote i strukture) i može izvršiti upis 10. i 11.07.2014. god.


Prilikom upisa studenti su obvezni donijeti:

1. Originalne dokumente (ako su se natjecali s ovjerenim preslicima)

2. Dvije fotografije formata 4x6 cm

3. Uplatnicu od 10,00 KM za Studentski zbor Sveučilišta

4. Uplatnicu za troškove studija-školarina za I. semestar u iznosu od 700,00 KM ako sami plaćaju svoj studij, odnosno uplatnicu za troškove upisnine  u I. semestar u iznosu od 200,00 KM ako studiraju uz potporu Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa.

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu  se  u propisanom vremenu, gube pravo na upis.

Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka:

  1. dr.sc.Anita Ivanković, docent, predsjednica_____________________
  2. dr.sc.Ljiljanka Kvesić, docent, član,____________________________
  3. dr.sc. Slavica Brkić, docent, član_______________________________
  4. mr.sc.Predrag Ivanković, viši asistent,__________________________
  5. Nikolina Kajić, dipl.ing.agr.,član_______________________________
  6. Ljiljana Bulić, oec, član,_______________________________________
  7. Ines Kraljević, prof.član,_______________________________________
  8. Goran Ćavar, dipl.iur. član.____________________________________

                                                       

V.D. DEKANA

Mostar; 05.07. 2014. god.                                                    Doc.dr.sc. Danijela Petrović


________________________

 
<< Početak < « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 » > Kraj >>

Stranica 7 od 47